Nordix Foundation ska främja innovation på öppen källkod i Norden

Stockholm den 8 maj 2018 - Idag tillkännages Nordix Foundation, en nordisk stiftelse som har som målsättning att göra det möjligt för fler företag och organisationer i regionen att utnyttja öppen källkod i hela digitala ekosystem. Nordix Foundation kommer att erbjuda ett nätverk inom öppen källkod med syftet att dela kunskap, ta del av expertis och dela kod.

Stiftelsen är grundad som ett direkt svar på företag och organisationers intresse och behov av att öka sin kunskap om hur de kan använda öppen källkod för utveckling och innovationsprojekt när de genomför digitala transformationer.

Nordix Foundation, som i open source-rörelsens anda kommer att vara en öppen och demokratisk organisation, är grundad av några av de ledande krafterna inom öppen källkod i Norden; Ericsson, en av världens ledande leverantörer av informations- och kommunikationsteknologi, City Network, en ledande global leverantör av molntjänster för IT-infrastruktur, Blekinge Tekniska Högskola, IT Monitoring Software Solutions-företaget OP5 och PacketFront Software, tillverkare av mjukvara för orkestrering av nätverk.

– Företag över hela Norden använder i allt högre grad öppen källkod för att utveckla nya innovativa tjänster och för att kunna drifta sin IT-infrastruktur flexibelt och skalbart. Samtidigt är det många organisationer som ännu tvekar inför att använda öppen källkod eftersom de saknar kunskap och support. Med Nordix Foundation adresserar vi dessa utmaningar och gör det möjligt för nordiska organisationer att dra samma fördelar som företag i USA och Asien, där öppen källkod är en naturlig del i all utveckling, säger Johan Christenson, medgrundare till Nordix Foundation och vd för City Network.

– Det finns många väldigt talangfulla utvecklare i Norden och det finns flera bra exempel på innovativa företag vars disruptiva affärsmodeller skapar nya storföretag. Med Nordix Foundation vill vi främja denna innovationskraft ytterligare och driva på användningen av ny teknik, säger Christopher Price, medgrundare till Nordix Foundation och chef för Ericsson Software Technology.

De program och de specifika initiativ som Nordix Foundation kommer att arbeta med bestäms av medlemmarna. Stiftelsen kommer att vara ett ramverk som kopplar samman medlemmarna i Nordix Foundation med andra projekt inom öppen källkod runt om i världen samt erbjuda webinarier, events och möten.

Mer information Nordix Foundation finns på www.nordix.org

Kontakt

Johan Christenson, medgrundare till Nordix Foundation och vd för City Network
johan@citynetwork.se

Christopher Price, medgrundare till Nordix Foundation och chef för Ericsson Software Technology
christopher.price@est.tech

press@nordix.org